Rozwój, nie stagnacja

W świecie gdzie wszystko zmienia się niemal z dnia na dzień, szczególnie ważne jest, aby firma była elastyczna i umiała dostosować się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Dlatego też konieczny jest ciągły rozwój, który pozwala firmie nie tylko dostosowywać się do zmiennej sytuacji gospodarczej, ale wręcz kreować kierunki rozwoju branży.

 

Rozwój w firmie powinien opierać się przede wszystkim na zmianach ilościowych, jakościowych i strukturalnych. Te trzy elementy mogą odnosić się zarówno do produktu jak i całej firmy.

 

Aby firma mogła się rozwijać należy zwiększyć ilość produkowanych dóbr, podnieść ich jakość, albo poszerzyć asortyment o nowe produkty. Jeśli są to usługi – podobnie, należy zwiększyć np. ilość punktów usługowych, lub ilość pracowników świadczących usługi lub jedno i drugie, polepszyć jakość tych usług oraz wprowadzić nowe.

 

Jeśli mowa o zmianach ilościowych w firmie mogą one dotyczyć zarówno liczby pracowników, jak i liczby filii firmy czy tworzenia nowych, międzynarodowych oddziałów, zmiany jakościowe powinny polegać na ulepszaniu procesów zarządczych firmy, poszerzaniu oferty socjalnej dla pracowników itp. Zmiany strukturalne to kwestia reorganizacji procesów biznesowych oraz hierarchii firmowej.