Finansowanie inwestycji

 

Pieniądze są ważnym elementem prowadzenia firmy pozwalają one na podejmowanie nowych inwestycji i rozwój biznesu. Są także ogromnie potrzebne na początku prowadzenia działalności, aby miała szanse ona przetrwać. Istnieją różne metody pozyskiwania środków finansowych przez firmy, jednym z często wykorzystywanych są dotację, bardzo często zaletą takich środków jest bowiem ich bez zwrotność.

Gdzie szukać dotacji?

  • https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl – jest to strona, na której przedsiębiorcy chcący skorzystać z dotacji z Unii Europejskiej znajdą wszystkie najistotniejsze informacje w zakresie funduszy europejskich,

  • https://www.eog.gov.pl – na tej stronie wszyscy zainteresowani znajdą informacje na temat funkcjonowania i udzielania funduszy norweskich oraz EOG, czyli mechanizmów finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są przyznawane przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej,

  • https://www.programszwajcarski.gov.pl – na tej stronie można uzyskać informację, na temat Funduszu Szwajcarskiego, który stanowi formę bez zwrotnych dotacji dla Polski przyznanych przez Szwajcarię w ramach uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.